Burgerbelangen Soest-Soesterberg heeft gemeend vragen te moeten stellen over de bedrijfsruimten, onder de appartementen van Den Bergh in Soesterberg. De vragen die onze fractievoorzitter heeft gesteld leest u hier onder.

Soest, 23 maart 2021

Geacht college

Op de site Dorpshart-Soesterberg.nl staat:

Den Bergh bestaat uit schitterende appartementen en bedrijfsruimte op de begane grond, die in het nieuwe dorpshart van Soesterberg worden gerealiseerd. De bedrijfsruimte bestaat uit circa 880 m² verhuurbaar vloeroppervlak en is geschikt voor dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en deels voor horeca.

Nu de oplevering van Den Bergh nadert bereiken ons steeds meer vragen over de bedrijfsruimtes onder de woningen. 

Na aanleiding van deze vragen en opmerking willen wij graag het volgende van het college weten:

  1. Is er al bekend welke vormen van dienstverlening, maatschappelijke voorziening of horecagelegenheid gaat komen in Den Bergh?
  2. Is het juist dat een dienstverlenende, maatschappelijke voorzieningsorganisatie in eerste instantie “toegezegd” had om een bedrijfsruimte te gaan gebruiken maar zich heeft teruggetrokken?
  3. Zo ja, heeft hier al een vergelijkbare organisatie zich voor aangemeld.
  4. Indien er geen dienstverlenende, maatschappelijke voorzieningsorganisatie zich aanmeldt voor een van de bedrijfsruimtes, kan er dan een ander vorm van organisatie de bedrijfsruimtes huren, of moeten zij voldoen aan de gestelde voorwaarden van dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en deels voor horeca
  5. Als een andere vorm van bedrijfsvoering zoals in vraag 4 is beschreven is toegestaan moet er dan ook een ander bestemmingplan komen?

De fractie van BurgerBelangen Soest-Soesterberg ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet

Met vriendelijke groet,

Johan Baks