Waar staan we voor:

Als lokale partij wil BurgerBelangen een wezenlijke bijdrage leveren aan de Soester en Soesterbergse samenleving en daarmee het welzijn en welbevinden van mensen. Als lokale partij wil BurgerBelangen gezien, gehoord en erkend worden als een ervaren en op kwaliteit gerichte partij.
We zijn betrokken, betrouwbaar, goed toegankelijk, bereikbaar, zichtbaar en zeker ook aanspreekbaar.

Waar gaan we voor:

BurgerBelangen is er voor Soest en Soesterberg. Wij vinden dat iedere kern haar eigenheid moet behouden met de juiste voorzieningen. Wij zijn er voor al die mensen die er zowel persoonlijk als zakelijk bij betrokken zijn.

  • wij willen de burger zijn of haar stem teruggeven
  • wij willen burgers die hun vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt, dit vertrouwen teruggeven
  • wij geloven in kennis en betrokkenheid van de burger
  • wij zullen uitgaan van uw belang
  • wij zijn er van en voor iedereen in Soest en Soesterberg
  • wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij met landelijke uitgangspunten
  • wij willen meebesturen op plaatselijke ontwikkelingen