Beste inwoners van Soest en Soesterberg,

Zo aan het einde van het jaar is het te doen gebruikelijk een korte terugblik te geven over het afgelopen jaar. Ook Burgerbelangen Soest-Soesterberg wil jullie als inwoners meenemen naar een korte terugblik over 2022. Het jaar begon met de verkiezingen die gelukkig, vanwege het afschaffen van de diverse corona maatregelen, op een mooie en vooral democratie manier konden en mochten plaatsvinden. Als Burgerbelangen mochten wij weer vertegenwoordigd zijn voor 4 jaar. Onze fractieleider Johan Baks kreeg daarbij steun van 2 fractie-assistenten; Mariëlle Bruil en Peter Wijnalda. Als 1 persoonsfractie dragen wij ons steentje bij aan de gemeentelijke politiek. Als fractie hebben wij besloten om het “coalitieakkoord” mede te ondertekenen om zo aan de voorkant van de komende besluiten mee te kunnen denken en onze meningen geven.

Dit jaar hebben wij al een mooi resultaat mogen bereiken ten aan zien van de hondenbelasting. Na jaren van strijden om afschaf, hebben wij besloten een andere weg in te slaan en zijn wij gekomen met een motie om de hondenbelasting kostendekkend te maken.Dit heeft een meerderheid gekregen en zelfs een overweging van het college om volgend jaar 2023 de hondenbelasting volledig af te schaffen. Ook mochten wij ons steentje bijdragen aan de totstandkoming van Weggeefbasis Soesterberg. Dit waren enkele mooie resultaten van het afgelopen jaar.

Helaas hadden wij ook een dieptepunt. Wij moesten afscheid nemen van een van onze fractieondersteuners. In september kregen wij te horen dat Piet Buis was overleden. Piet was vanaf het begin van de oprichting van Burgerbelangen ons fractielid. Wij wensen de familie en nabestaande zeker ook in deze tijd heel veel sterkte toe.

Burgerbelangen wenst alle inwoners van Soest en Soesterberg van harte, mooie, gezegende kerstdagen en een voorspoedig, gezond 2023 toe.

Wij hopen het komende jaar veel meer voor u te betekenen! En dat doen wij graag samen! Wat speelt er in uw wijk, ziet u verbeteringen? Heeft u een idee voor een beter, mooier en leefbaar Soest en Soesterberg? Laat het ons dan weten! Wij zitten voor u in de gemeenteraad.

Voor vragen of een gesprek mail ons: info@burgerbelangensoest.nl