BurgerBelangen Soest-Soesterberg gaat voor EERLIJKE politiek

Beste lezer,

Fijn dat u de moeite nam ons programma te pakken. We hopen dat u de moeite wilt nemen verder te lezen.

De afgelopen vier jaar vormden, onder aanvoering van GGS, maar gevolgd door VVD, D66 en ChristenUnie/SGP, samen de coalitie. In een democratie is het niet alleen betamelijk maar zeker ook een noodzaak dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Immers de minderheid kan argumenten naar voren brengen waar de coalitie niet aan gedacht heeft. Vier jaar heeft de coalitie niet of nauwelijks gereageerd op de inbreng van de oppositie, waardoor de oppositie, en met hen duizenden stemmers, monddood zijn gemaakt.

Een uitspringend voorbeeld is de besluitvorming rond de verplaatsing van boer Dorrestein. Zo moet en willen we niet nog eens vier jaar uw belangen vertegenwoordigen. Het moet anders. Openstaan voor de argumenten en visie van andere partijen. Zo willen wij de komende vier jaar uw belangen vertegenwoordigen. Veel komt er op ons pad, waar we nu nog geen benul van hebben. Wie had vier jaar geleden gedacht dat we in een pandemie terecht kwamen waarbij voor velen de consequenties zeer ingrijpend zijn. Vereenzaming, je bedrijf kapot zien gaan en vult u maar aan. Dus we realiseren ons dat we in dit programma niet compleet zijn. Het geeft een richting aan. Iedere zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigt afgerond 800 kiezers. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je zult wel naar elkaar moeten luisteren en de argumenten van de ander mee moeten wegen. Dat is eerlijke politiek. Waarbij rekening gehouden moet worden met een balans tussen idealisme en realisme. Op die manier willen wij de komende vier jaar onze volks vertegenwoordigende rol uitvoeren. In de gemeenteraad maar ook naar u als inwoner. Burgerparticipatie is meer dan op het laatste moment een informatieavond of hoorzitting organiseren. De inwoners moeten op een zo vroeg mogelijk moment gehoord worden, voor ons is participatie samen zoeken naar een oplossing voor een probleem. Wij zijn dus niet links of rechts, maar sociaal, lokaal. Opkomend voor de belangen van de inwoners van Soest en Soesterberg Klik hier voor het volledige programma