Medio februari 2023 is het college voornemens om met een voorstel naar de gemeenteraad te
komen dat moet leiden tot een sociaal-culturele voorziening in Soesterberg. Dit onderwerp leeft onder de inwoners van het dorp. Een dorp in
ontwikkeling, een dorp dat groeit, een dorp waarin maatschappelijke voorzieningen en een plek om elkaar te ontmoeten erg wordt gemist. Voor dat wij tot besluitvorming kunnen overgaan is het belangrijk om een aantal zaken in dit proces, richting de besluitvorming helder te krijgen. Dit is van groot belang voor de inwoners van Soesterberg. Burgerbelangen Soest-Soesterberg en POS hebben samen vragen gesteld aan het college om die duidelijkheid te krijgen.

Inmiddels hebben wij antwoorden gekregen van het college. Voor de beantwoording van de vragen klikt u hier