Peter Wijnalda
(Voorzitter)

Johan Baks
(Secretaris/Ledenadministratie)

Eduard Wijnalda (Penningmeester)