Betreft: vragen Japanse duizendknoop.

Geachte college,

Op grond van  berichten in de media ( artikel AC dd. 25072017 en Soester Courant 21062017 gemeentelijke pagina) werden wij benaderd door ongeruste burgers die zich op grond van op het oog tegenstrijdig lijkende berichten van onze gemeente in vergelijking met de gemeente Amersfoort zorgen maken over het waarheidsgehalte van de berichtgeving van onze gemeente inzake de bestrijding van Japanse duizendknoop  afgezet tegen de genoemde bronnen in het artikel in de AC.

Daarom leggen wij u de volgende vragen voor:

  1. U geeft aan op een aantal geselecteerde locaties de duizendknoop te behandelen met de WAVE-methode.  Op andere locaties wordt de duizendknoop aangepakt door branden.
    a. Wilt u aangeven welke locaties worden aangepakt met de WAVE-methode?

Voor de hele tekst klik op:

Download