Betreft: vragen over de schaapskudde van de familie Floor

Geacht college,

De laatste tijd is er veel aandacht geweest voor de Soester schaapskudde.
De familie Floor heeft een crowdfunding opgestart om de kudde van het slachthuis te redden.
De schapen verrichten een uiterst nuttige taak met het begrazen van bossen en heide op en rond de vliegbasis Soesterberg.

Na de verkoop van het vliegveld door de provincie aan Het utrechts Landschap begonnen de problemen.
Het Utrechts Landschap heeft een groot graascontract met een hoofdaannemer en deze eist dat de kudde van de familie Floor op korte termijn verdwijnt.

In de laatste vergadering van Provinciale Staten heeft de verantwoordelijke gedeputeerde, mevr. Maasdam toegezegd met Het Utrechts Landschap te gaan praten over behoud van de kudde van de familie Floor en herstel van de situatie zoals die was.

Vraag:

Is de wethouder  bereidt er bij de gedeputeerde aan te dringen op een oplossing te zoeken in deze onverkwikkelijke zaak?

Voor de hele tekst klik op:

Download