Na aanleiding van de diverse artikelen in de media. Hebben wij in april 2020 vragen gesteld aan de portefeuillehouder.  Nu er recentelijk, wederom, in de media opmerkingen worden gemaakt over het onveiligheidsgevoel in de wijk Smitsveen, hebben wij besloten schriftelijk vragen te stellen aan het college, conform artikel 46 van het reglement van orde.

Binnen nu en  4 weken hopen wij hier antwoorden op te krijgen. Heeft u naar aanleiding van de gestelde vragen zelf nog meer vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar info@burgerbelangensoest.nl. Hieronder treft u onze vragen aan:

Soest, 14 augustus 2020

Betreft:  Vragen conform artikel 46 van het reglement van orde aan het College van Burgemeester & Wethouders.

Geacht college,

Na aanleiding van het krantenartikel in de Soestercourant van afgelopen woensdag 12 augustus jl., met de kop: ‘Smitsveen is overlast echt beu: “vertrouwen in politie is weg” ‘ Na de antwoorden op de vragen die wij over de gemeende overlast hebben gesteld, via de mail aan de Portefeuillehouder. Stellen wij vast dat de overlast nog steeds gaande is. Wij als BurgerBelangen verbazen ons dat er opnieuw opmerkingen worden gemaakt dat de handhaving niet werkt en dat de politie, volgens het artikel niet meer of nauwelijks reageert op de genoemde overlastmeldingen. Verder verbaast het ons dat de Veiligheidsadviseur van de gemeente,  met volksvertegenwoordigers heeft gesproken over dit onderwerp. Wij waren hier niet van op de hoogte. Klik hier voor het volledige document: Vragen Overlast smitsveen