Afgelopen maandag de 8e juni was er een opiniërende raadsvergadering over het gerepareerde bestemmingsplan “Oude Tempel” in Soesterberg. Namens Burgerbelangen Soest – Soesterberg heeft onze fractievoorzitter Johan Baks de onderstaande tekst uitgesproken.

“Voorzitter, college, collega raadsleden, inwoners van Soest en Soesterberg. Graag wil ik, namens BurgerBelangen  reageren op de 28 insprekers van vorige week voorzitter, en de daarna binnengekomen brieven van inwoners uit Soesterberg. Zelden is er rond een onderwerp, als deze zoveel gereageerd, tot en met Hart van Nederland op SBS 6 toe. Dit geeft aan, voorzitter, dat het Landgoed “Oude Tempel”, veel inwoners aan het hard gaat.

De motieven om het Landgoed, lees dorpsbos, te behouden  hoef ik niet te herhalen. Deze zijn in voldoende mate aangedragen door de insprekers van vorige week. Maar ook zelden waren, dezelfde insprekers zo positief betrokken, dat velen aangaven, mee te willen denken  over andere bouwlocaties.

Mevr, NN stelde ons allen de vraag: “beseft u, dat u hier (in de gemeenteraad) bent dankzij uw achterban?” En  mevrouw NN stelde ieder van ons de  vraag:  “Is je standpunt nog steeds verantwoord.”

Vragen die ons tot nadenken stemden, al is het alleen maar om dhr. NN in het ongelijk te stellen. Hij stelde dat al deze inspraak geen enkele zin heeft. “Doe, waartoe u bent gekozen.” Riep mevr. NN ons op.

Ja voorzitter, daar zit je dan. Namens een partij die een voorstander was en is van het Masterplan Soesterberg. Om van Soesterberg een levendige dorp te maken.  Waar het voor inwoners goed wonen is en waar ondernemers goede zaken kunnen doen. De “Oude Tempel” is een locatie die benoemt kan worden als een inverdien locatie, één van de……, om het totaalplan, financieel mogelijk te maken binnen de gemaakte afspraken, in Hart van de Heuvelrug. Daarom hebben ook wij, als BurgerBelangen Soest-Soesterberg in 2017 voor het bestemmingsplan “Oude Tempel” gestemd.

Nu ligt er een, gerepareerd plan voor ons waar ons oordeel over gevraagd wordt. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat wij  een ander standpunt innemen dan in 2017. Wij tornen niet aan het gegeven dat er gebouwd moet worden ergens in de kern Soesterberg. Wel staat voor ons vast dat dat niet op de voorgestelde locatie “Oude Tempel” moet gebeuren. Wij zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad, dankzij de overgrote steun van kiezers in Soesterberg.

Kiezers die van ons verwachten dat het Masterplan wordt uitgevoerd, zonder de Oude Tempel met haar dorpsbos aan te tasten.

Wij roepen daarom het college van de gemeente Soest op, te zoeken naar andere locaties. De insprekers noemden er een paar, maak gebruik van hun aanbod mee te willen denken. Een dergelijke motie zullen wij ondersteunen.”

Zoals u kunt lezen zullen wij als BurgerBelangen Soest-Soesterberg, mede dankzij de inbreng van vele insprekers a.s. besluitvormende vergadering over het bestemmingsplan “Oude Tempel tegen stemmen