A.s. donderdag 29 juni is de laatste besluitvormende raadsvergadering voor het zomerreces. Tijdens deze vergadering zullen nog vele zaken de revue passeren. Burgerbelangen Soest-Soesterberg zal op deze avond haar mening geven over o.a. de kadernota 2018, de jaarstukken van 2016. Maar ook over de situatie opheffen van de afsluiting in Soest-Zuid. Verder zijn er nog diverse, ander agenda punten die besproken gaan worden. Zie ook de Soester Courant van a.s. woensdag 28 juni. Wij van Burgerbelang heeft in haar logo staan “de partij waar je stem wordt gehoord.” Vanuit dat oogpunt zullen wij de motie Vreemd over de situatie in OVERHEES indienen. Burgerbelangen dient deze motie in na aanleiding van de vele oproepen, bezwaren van de bewoners in de wijk Overheers.

Met deze motie stellen wij o.a. vast, dat het proces tot realiseren van een sporthal in de wijk Overhees moet worden stopgezet, zodat  het vertrouwen tussen burger en bestuur kan worden hersteld.

Als u op het op het document hieronder klikt krijgt u de gehele motie

Download