De diverse ongevallen en bijna ongevallen op de Rademakerstraat en de vragen van diverse inwoners van het dorp Soesterberg, over de manier van indeling van de parkeervakken, het vrachtverkeer en de onveilige situatie bij de uitrit van het parkeerterrein nabij de Plusmarkt waren voor BurgerBelangen Soest-Soesterberg aanleiding om vragen stellen aan het College.

Afgelopen donderdag 11 juli heeft BurgerBelangen Soest-Soesterberg deze vragen aan het College voorgelegd. Wij hebben deze vragen mondeling, tijdens de laatste besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Soest gesteld, zodat het College voor het zomerreces, die nu is begonnen ons nog van antwoorden kon voorzien. Wij willen graag zo snel mogelijk weten welke actie het College gaat ondernemen om de verkeersonveiligheid op de Rademakerstraat  te verbeteren.

Hieronder ziet u de vragen die wij gesteld hebben en in het rood de antwoorden zoals de Wethouder deze heeft verwoord in de vergadering.

Na afloop van de raadsvergadering heeft BurgerBelangen nog een gesprek gehad met de verantwoordelijke wethouder. Wij hebben nog eens extra benadrukt dat het echt aandacht nodig heeft. Er is afgesproken dat BurgerBelangen mee gaat met de schouw door de verkeerskundige, van de gemeente Soest om zo de diverse, in onze en uw ogen onveilige situaties aan te wijzen en samen van gedachte te wissel om de Rademakerstraat weer een stuk veiliger te maken.

Klik op de button voor de vragen en de antwoorden.

Vragen Rademakerstraat