Op 31 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad, in haar opiniërende vergadering de begroting voor 2020 besproken. Zoals te doen gebruikelijk is er door iedere fractie afgetrapt  met een Algemene beschouwing over deze begroting. Ook BurgerBelangen Soest-Soesterberg heeft haar beschouwingen uitgesproken. In het document dat u hieronder kunt aan klikken staat de tekst die onze fractievoorzitter heeft voorgelezen.

Tijdens de vergadering hebben wij duidelijk gemaakt dat wij ons niet kunnen vinden in de begroting en de lasten verzwaring voor de inwoners van de gemeente. Met name de verhoging van de hondenbelasting en de OZB , de bezuiniging op Stichting Balans en de SWOS zijn ons een doorn in het oog.  Maar ook de mogelijke sluiting van de Gymzaal bij het Orlando gebouw keuren wij af. Samen met andere partijen en vanuit ons als burgerbelangen zijn wij aan het onderzoeken welke amendementen en moties wij kunnen indienen tijdens de besluitvormende raadsvergadering. In samenspraak met de overige oppositiepartijen dienen wij een andere begroting in die volgens ons sluiten is en gebruik maakt van de extra gelden die in de reserves zitten. Met dit voorstellen zijn de genoemde bezuinigingen en lasten verhogingen voor 2020 ons inziens, niet nodig. Hoe dit afgaat lopen horen en zien we op de raadsvergadering van 7 november a.s. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen op de publiek tribune. Maar u kunt het ook volgen op de radio, via radio Soest

Voor de algemene beschouwingen klikt u hieronder

Algemene beschouwingen 2020