Fijn dat u het verkiezingsprogramma van BurgerBelangen leest en het programma mee wilt laten wegen in uw keuze op welke partij u op 21 maart uw stem uit gaat brengen. Natuurlijk kunnen wij niet in de toekomst kijken. In vier jaar kan er veel gebeuren, veel veranderen. Landelijke richtlijnen kunnen allesbepalend zijn, maar in dit programma geven we onze visie op de gemeentelijke toekomst weer.

Waar staan we voor

Als lokale partij wil BurgerBelangen een wezenlijke bijdrage leveren aan de Soester en Soesterbergse samenleving en daarmee het welzijn en welbevinden van mensen.

Als lokale partij wil BurgerBelangen gezien, gehoord en erkend worden als een ervaren en op kwaliteit gerichte partij.

We zijn betrokken,  betrouwbaar, goed toegankelijk, bereikbaar, zichtbaar en zeker ook aanspreekbaar.

Waar gaan we voor?

BurgerBelangen is er voor Soest en Soesterberg. Wij vinden dat iedere kern, haar eigenheid moet behouden met de juiste voorzieningen Wij zijn er voor al die mensen die er zowel persoonlijk als zakelijk bij betrokken zijn.

Lokaal

BurgerBelangen is een lokale partij. Een partij die niet gebonden is aan landelijke richtlijnen of politieke ideologieën, maar de burger in Soest centraal stelt.

Wij zijn Soest

In Soest streven we naar een woon- en leefklimaat waarin iedereen, ongeacht afkomst, ras, seksuele geaardheid, godsdienst, huidskleur, leeftijd, zich thuis kan voelen. Het project “wij zijn Soest” staan wij achter. Buurtcontacten, buurtactiviteiten en andere evenementen die erop gericht zijn om elkaar echt te ontmoeten, ondersteunen wij van harte.

De speerpunten en ons verkiezingsprogramma 2018