Afgelopen donderdag de 23e januari 2020 zijn wij, als BurgerBelangen Soest-Soesterberg op bezoek geweest bij de EODD (Explosieve opruimingsdienst Defensie) op de Sergeant-majoor Scheickkazerne. Met dank aan de Commandant, Kapitein ter Zee Hekkers voor het bieden van de mogelijkheden.

Wij werden welkom geheten door de Stafadjudant en de staf officier opleidingen. Beide heren namen ons mee naar een zaal waarin wij een presentatie kregen over de werkzaamheden en de organisatie binnen de EODD. Deze presentatie gaf ons een inkijk in de wereld van de EODD, een indrukkende wereld.

Je bent niet zomaar een “bomruimer” Het traject van ruimer tot ruimcommandant duurt ten minste 6 jaar. De opleiding tot ruimer duurt ca 9 maanden en naar wij begrepen kan niet iedereen dit werk aan. Er zijn soms opleidingen die starten met 18 personen waar uiteindelijk maar 2 of soms minder de opleiding halen.

De angst, kunde en gedachte van een romantisch beroep kunnen allemaal oorzaken zijn waarop men afhaakt. Gelukkig zijn er ook mensen die de opleiding wel halen zodat het belangrijke werk van de EODD kan doorgaan.

De manen en inmiddels 2 vrouwen werken aan de veiligheid van iedereen vandaar ook hun Latijnse spreuk “Securitas Pro Omnibus´ wat betekent: veiligheid voor allen. Dit wordt ook heel duidelijk aangegeven aan de muur bij binnenkomst met de tekst:

Opruimen explosieven, altijd en overal

“Securitas Pro Omnibus”

Daaronder het monument voor hen die het leven lieten tijdens de werkzaamheden. Een indrukwekkend monument. Na de presentatie volgde er nog een bezoek aan de studiezaal, waar we uitleg kregen over de diverse gevonden objecten en hun gevarenrisico’s voor zowel de omstanders als de “ruimers”

Kortom een zeer geslaagd en indrukwekkend werkbezoek. Namens BurgerBelangen willen wij de medewerkers die ons hebben begeleid hartelijk bedanken voor hun indrukwekkend en enthousiast verhaal. Wij wensen iedereen een behouden, gezond en veilig terugkeer toe na iedere werkzaamheden

Voor meer informatie zie ook hun Facebookpagina https://www.facebook.com/ExplosievenOpruimingsdienstDefensie/      of de website van Defensie https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/eenheden/oocl/eod