Onderstaande mail hebben wij ontvangen van een inwoner uit Soest. Met dank!

Geachte heer, mevrouw,

Nu de verkiezingsstrijd weer losbarst voor het lokale gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande staan de billboards weer klaar en buigen alle partijen weer met mooie plannen over elkaar heen voor nieuwe stemmen voor hun partij.

Veelal geven burgers aan dat de lokale politiek niet luistert naar haar burgers en hun eigen zin doordrijven. Misschien zouden jullie eens een redactioneel stuk kunnen schrijven dat lokale volksvertegenwoordigers juist (ook) wel luisteren naar haar burgers en dat niet alleen tijdens de verkiezingsstrijd!

Wat speelt er waarom wil ik dit nader toelichten?

Mijn ouders hebben een stuk land liggen in het buitengebied van de gemeente Soest. Dit stuk land is al meer dan 30 jaar familiebezit en mag alleen agrarisch worden gebruikt. Nu hebben wij elke jaren geleden in een toespraak van de koning begrepen dat wij naar een participatie samenleving gaan en wij zelf moeten gaan zorgen voor onze ouwe dag en die van onze ouders in de vorm van mantelzorg. Na vele gedachtegangen zijn tot de conclusie gekomen dat er een mogelijkheid voor ons  bestaat door samen te gaan wonen met mijn ouders.

In een zogenaamde kangoeroewoning, 1 voordeur met twee leefruimtes. Zo kunnen wij de (mantel)zorg bieden in de nabije toekomst en komt de wens van de landelijke politiek uit door meer zelfredzaamheid van haar burgers. Mijn ouders hebben de grond, en mijn vrouw en ik willen meedoen in deze nieuwe samenleving.

Maar hoe gaan we dit vorm geven? Waar begin je.

Eerst bij de lokale partijen navraag doen door in gesprek te
gaan met ze over wat de mogelijkheden zijn. Vele gesprekken zijn er geweest
maar de uitkomst was niet hetgeen wij voor ogen hadden. Niet dat de lokale politieke partijen en/of de gemeente hier iets aan konden doen, het perceel ligt buiten de zogenaamde rode contouren en is onder zeggenschap van de provincie Utrecht. Er werd een structuurvisie opgesteld voor
het buitengebied (kern-randzone) opgesteld door de provincie. Toen deze er
was, zomer 2017 bleek het niet mogelijk te zijn om hier een kangoeroewoning te plaatsen door juridische regelgeving omtrent groen voor rood, staatssteun etc.

Wederom de politieke partijen aangeschreven, immers de nieuwe samenleving komt eraan of we het nu willen of niet.

Lokaal Anders Soest, Soest 2002, VVD, CDA, GGS, BurgerBelangen Soest reageerde direct, en hebben ons verhaal (wederom) aangehoord maar vooral geluisterd, wat er speelt binnen de gemeente en bij haar burgers. Niet alleen wij zijn hiervan een voorbeeld, kijk ook naar de natuurbegraafplaats, Smitsveen etc. 

Hier hebben zij ook een rol ingespeeld, mogelijk niet naar een ieder zijn wens maar toch. Deze partijen kwamen bij ons thuis of wij bij hun op gesprek. 

Op hun buurt hebben deze partijen weer gesproken met de gemeente en haar ambtenaren.

Helaas zijn we er nog niet, maar wij blijven hoop houden op een goede uitkomst hiervan. Maar zonder de bovengenoemde  lokale politieke partijen waren wij niet zover gekomen en hadden wij de juiste weg binnen het gemeentelijk apparaat zelf nooit gevonden.

Lokale partijen maken dus (voor ons) voor burgers dus echt het verschil.  Ik weet niet of dit een redactioneel stuk waardig is, maar waar wensen, mogelijkheden, (opgelegde) samenlevingen beginnen ergens vanuit een visie. Soms van bovenaf opgelegd en soms vanaf haar
burgers naar boven toe. Mocht dit geen stuk zijn voor in uw krant, alle begrip hiervoor en wil ik u wel danken voor u genomen tijd om dit te lezen.

Met vriendelijke groet;