Een van onze speerpunten is:  Ouderenzorg

o.a zal BurgerBelangen zich sterk inzetten om de kwaliteit van leven te waarborgen, de reeds bestaande voorzieningen zoals warme maaltijdvoorzieningen, huishoudelijke hulpen en thuiszorg  zullen gegarandeerd moeten blijven. Als daarvoor sociale of medische redenen aanwezig zijn, moeten  ouderen in een verzorgingshuis terecht kunnen.

Op 27 februari a.s. doen wij mee aan het verkiezingsdebat van de COSBO met als  thema’s “hoe senior-vriendelijk is de gemeente Soest” en specifieker het thema “wonen met zorg.”

Namens BurgerBelangen zal Elly aanwezig zijn. Het debat begint om 14.00 uur en word gehouden in het ontmoetingscentrum de Klarinet in Soest

De vragen die de COSBO ter voorbereiding aan ons heeft gesteld: Enquete Seniorvriendelijke gemeente Soest