Zoals iedereen weet zijn er veel maatregelen genomen tegen het bestrijden van de COVID-19 virus. Samen moeten wij er voor zorgen dat dit virus snel het land en de rest van de wereld verlaat.

BurgerBelangen staat achter deze maatregelen.
Hou u zoveel als mogelijk aan deze maatregelen.
BurgerBelangen heeft al zijn fractie vergaderingen t/m 6 april gecanceld maar blijft via de mail info@burgerbelangensoest.nl bereikbaar.

Ook doen wij een dringende oproep aan alle inwoners van Soest en Soesterberg.

Ga niet hamsteren hou ook rekening met hen die in vitale functie werken zij moeten immers ook eten.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende tijd.
Met name zij die werken in de zorg en hulpverlening. Immers zij zijn het die voor onze gezondheid en veiligheid gewoon moeten door werken.
Net als al die vakkenvullers, gastouders, kinderopvangmedewerkers, leerkrachten, boeren en zo voort.

Kan je thuis werken blijf dan thuis alleen dan kunnen we met elkaar zorgen dat het snel weer voorbij is

Namens de fractie BurgerBelangen Soest-Soesterberg