Peter Wijnalda
(Voorzitter)

Johan Baks
(Secretaris/Ledenadministratie)

John Kolbrink
(Penningmeester)