In een tijd als deze is het vreemd om de algemene beschouwingen te behandelen. Wij weten immers niet wat de toekomst gaat brengen. Toch heeft Johan met onderstaande tekst zijn beschouwingen over de begrotingen en de politieke keuzes daarin proberen onder woorden te brengen. Volgende week zullen wij het besluit gaan nemen of wij wel of juist niet gaan instemmen met de begroting voor volgend jaar en de jaren daarna.

Algemene beschouwingen over de begroting van 2021 en verder

Voorzitter, college, luisterraar en nu mogelijk ook kijkers, collega raadleden en fractie assistenten.

Vanavond staan we voor de behandeling van de begroting 2021 en de meer jaren begroting. Een novum voorzitter, deze keer houd ik me absoluut aan de maximumspreektijd. Deze keer geen algemene beschouwing waar de humor vanaf spat. Meerdere collega’s  zullen het  met ons eens zijn dat dat wij in een bijzondere tijd leven. Het Covid 19 virus, in de volksmond corona genoemd, heeft een behoorlijke stempel gezet op 2020. Een bijzonder jaar zullen we maar zeggen wat ook invloed heeft op de voorliggende begroting. In deze tijd is het moeilijk om in de toekomst te kijken zeker nu we weten dat dit virus een behoorlijk deel van 2021 zal bepalen.

Voorzitter voordat wij u, en het college mee willen nemen in onze algemene beschouwingen, willen wij als BurgerBelangen Soest-Soesterberg  eerst iets zeggen over de tijd waarin wij leven.

Voorzitter, wij willen u complimenteren met de manier, waarop, via diverse media wordt gecommuniceerd over de Corona maatregelen, regels en waarschuwingen. BurgerBelangen roept iedere bewoner dan ook op, zich te houden aan deze genomen maatregelen. Laten wij met elkaar ervoor zorgen dat wij weer spoedig naar een meer normale samenleving kunnen. Wij wensen alle inwoners van Soest en Soesterberg heel veel sterkte toe die op welke manier dan ook zeer nauw betrokken zijn bij dit virus. Wij denken in deze allereerst aan hen die dierbaren hebben verloren, aan hen die in het ziekenhuis liggen.  Wij denken ook aan al die mensen in de zorg  die ontzetten hard moet werken in, soms moeilijke omstandigheden. Maar ook aan al die ondernemers in o.a. de horeca. Voorzitter het is een bijzondere tijd en met eigenlijk alleen maar verliezers. Laten wij de wens uitspreken dat wij SAMEN deze strijd aangaan! Samen moet het ons gaan lukken!

Dit gezegd hebbende komen wij nu bij de begroting die voor ons ligt.

Onze waardering gaat uit naar de wethouder financiën en met haar de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de, voor het voor ons  liggende begroting. Een begroting in een tijd waarin de actualiteit de voornemens overruled. We zullen het moeten accepteren, het is niet anders.

In de begroting lezen wij dat u behoedzaam heeft begroot? Wij begrijpen niet precies wat u daar mee bedoeld. Misschien kan u toelichten waar de behoedzaamheid is terug te vinden.  Dat  brengt ons bij de opmerking die in het hoofdstuk Veiligheid is genoemd. De overlast van de jongeren, U schrijft daarin dat u meer jeugdboa’s wil gaan inzetten Wij als BurgerBelangen zien in de begroting niet hoe u dat zou willen doen. Wij vragen ons dan ook af hoe u dit gaat organiseren met de huidige FTE. Immers de Boa’s zijn nu al erg druk met de handhavingsregels vanwege de corona en moeten zich ook meer en meer gaan bezighouden met de handhaving van het vuurwerkafsteek verbod wat ook dit jaar en in de toekomstige jaren gaat gelden.

Voorzitter,

Het is voor ons als BurgerBelangen van groot belang de jongeren overlast aan te pakken en dit te reduceren. U heeft een goede stap weten te zetten door de zogenoemde kjoeps aan te schaffen en te laten plaatsen.  Wat ons echter verbaasd, is dat wij uit de media hebben vernomen dat de 2 locaties in Soesterberg, mede door bezwaren van de inwoners over de andere locatie nu op het grondgebied van Zeist geplaats gaan worden. Het bevreemd ons dat deze keus gemaakt is.

Voorzitter

De begroting die voor ons ligt vraagt van ons de keuze om ja of nee tegen te zeggen. Wij als BurgerBelangen  kunnen de keuze nu nog niet maken. Wij wachten op de beantwoording van de vragen en gaan de, ontvangen beantwoording van de technische vragen bestuderen. Hierna zullen wij ons beramen op ons besluit. Wij luisteren ook vandaag graag naar de  inbreng van de  andere partijen.

Voorzitter, Als laatste spreken wij de wens uit dat bij de behandeling van deze begroting wij in eensgezind kunnen optrekken. In deze tijd is niemand gebaat bij verdeeldheid en het oppoetsen van verschillen. Naar onze stellige overtuiging is iedereen gebaat bij een volksvertegenwoordiging die samenbind. i.p.v. politieke verschillen  uitvergroot .

Daarbij wensen wij ieder die hier een rol in speelt veel wijsheid toe.

Dank u