Op 26 september hoorden wij in een nieuwsuitzending van RTV-Utrecht dat in de begroting 2019 van de gemeente Amersfoort een bedrag van 1 miljoen euro is opgenomen voor de ontvangst van de Koninklijke familie op Koningsdag 2019. Een nadere onderbouwing kon, aldus de nieuwslezer, nog niet gegeven worden. Wel, aldus de nieuwslezer, was Amersfoort in gesprek met omliggende gemeente, waaronder Soest, om zich te presenteren tijdens de festiviteiten en dus ook een behoorlijk deel van de kosten voor hun rekening zullen nemen.

Na aanleiding van dit nieuws item hadden wij  vragen gesteld conform artikel 46 van het reglement van orde aan het College van Burgemeester & Wethouders.

Hier onder vind u de antwoorden van het College van Burgemeester & Wethouders.

Download de beantwoording